مدیر امور دانشجویی

سمت سازمانی: مدیر امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: محمد علی‌نژاد مفرد
مدرک تحصیلی: دکتری - ریاضی
شماره تماس مستقیم و فکس: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۶
شماره تماس داخلی: ۱۱۸۴ 
پست الکترونیک: m.alinejad@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد: دانشکده علوم انسانی - ساختمان شماره 1 - مدیریت امور دانشجویی
 
شرح وظایف:
 • تدوین برنامه، سیاست‌گذاری و تهیه برنامه و تقویم کاری مدیریت امور دانشجویی با هماهنگی معاونت دانشجویی و ارائه پیشنهاد و نظارت بر اجرا
 • تهیه و تدوین و به روز رسانی آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز اداره امور دانشجویان و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط
 • برنامه‌ریزی و سازماندهی امور ارتباط با خانواده‌های دانشجویان
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های اسکان، تغذیه، بیمه و وام‌های دانشجویان
 • نظارت بر حراست فضاهای دانشجویی و ارائه گزارش‌های مربوطه
 • تهیه پیش‌نویس قراردادهای رفاهی دانشجویان با همکاری مسئولان ذیربط، ارائه به مراجع مربوط و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • مطالعه و بررسی درباره مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه‌ریزی به منظور حل آنها و ارائه پیشنهادها به مراجع مربوط
 • ایجاد ارتباط و زمینه‌های همکاری با سایر مراکز مرتبط خارج از دانشگاه به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان و بهینه‌سازی فعالیت‌های جاری و جذب امکانات خارج از دانشگاه
 • نظارت بر کار دانشجویی
 • پاسخ به استعلام‌های کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی