سرای دانشجویی دکتر امید (مصلی‌نژاد)

مشخصات سرای امید

مشخصات سرای امید


 

متراژ سرا تعداد کل اتاق‌ها تعداد  طبقه‌‎ها تعداد کل  پرسنل تعداد کل  دانشجویان شماره تماس
3200 متر مربع 51 4 4 204 05832201195