شورای صنفی دانشجویان

شواری صنفی دانشجویان

شواری صنفی دانشجویان


به منظور مشارکت دانشجویان در امر تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، همکاری و نظارت بر نحوه اجرای قوانین ومقررات صنفی و رفاهی دانشجویان، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بر اساس مفاد آیین‌نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.
شورای صنفی با رای مستقیم دانشجویان انتخاب و در راستای ارتقاء سطح مشارکت و توسعه فعالیت‌های دانشجویی و نیز ایجاد هم‌دلی بین مسئولان دانشگاه و دانشجویان و تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، تعاون و کارگروهی، تلاش به منظور هر چه بهتر کردن امور معیشتی - رفاهی دانشجویان و نیز کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب جهت تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان انجام وظیفه می‌نماید.
شورای صنفی دارای یک شورای مرکزی است. دبیر شورای صنفی دانشگاه از میان اعضا و با رای‌گیری مستقیم انتخاب و معرفی می‌گردد. انتخابات شورای صنفی دانشجویان بطور سالیانه معمولاً در اردیبهشت و خرداد ماه برگزار می‌شود و دانشجویان علاقه‌مند می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های مربوطه خود را نامزد انتخابات نمایند. این شورا زیر نظر معاونت دانشجویی (مدیریت امور دانشجویی) فعالیت می‌نماید و دفتر آن در طبقه دوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی شماره 1 واقع است.
 
  • شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور دانلود ایین نامه جدید 
  • شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی - رفاهی دانشجویی دانشگاه_ها و مراکز آموزش عالی(دانلود)