غذاخوری مکمل (رستوران زیتون)

غذاخوری مکمل

غذاخوری مکمل


با توجه به اهمیت بحث تغذیه و لزوم ایجاد تنوع در وعده‌های غذایی، غذاخوری مکمل راه اندازی شده است. علاوه بر تخفیفی که به تمام مشتریان غذاخوری مکمل (رستوران زیتون) تعلق می‌گیرد، برای دانشجویان دانشگاه بجنورد، از طرف دانشگاه، حدود 50 درصد از هزینه تمام شده به عنوان یارانه پرداخت می‌شود.

 

متراژ سالن  شرکت پیمانکار  (97-96) تعداد  طبقه‌ها تعداد کل   پرسنل تعداد غذای سرو شده روزانه (به طور متوسط) 
400 متر مربع  آقای بغنی  1  15 250

 

ساعت کار غذاخوری مکمل (رستوران زیتون):

 ساعت توزیع صبحانه  ساعت توزیع ناهار  ساعت توزیع شام  
7/15-10/59 11-16 16/01-20