فرآیند دریافت ژتون فراموشی غذاخوری مرکزی

ژتون فراموشی

ژتون فراموشی


طرح ژتون فراموشی با هدف ارائه خدمات به دانشجویانی که هنگام مراجعه به غذاخوری مرکزی و غذاخوری مکمل (رستوران زیتون) به هر دلیلی به کارت تغذیه خود دسترسی ندارند، اجرا می‌شود.
بر اساس این طرح دانشجویان فاقد کارت تغذیه می‌توانند با مراجعه به سامانه اتوماسیون تغذیه و ورود به پرتال شخصی خود در قسمت تغییر کلمه عبور نسبت به تغییر رمز فراموشی خود اقدام نموده و سپس در دستگاه تحویل ژتون فراموشی ابتدا شماره دانشجویی و بعد شماره فراموشی خود را وارد نموده و ژتون فراموشی خود را از دستگاه دریافت نمایند.
در رستوران مکمل نیز شماره دانشجویی را بر روی دستگاه تحویل غذا وارد نموده، سپس شماره فراموشی و در نهایت با صدای دینگ دانگ دستگاه نسبت به دریافت ژتون اقدام نمایند.