همیاردانشجو

جهت دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم تقاضای کار دانشجویی

فرم تقاضای پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی

شیوه نامه 

به اطلاع دانشجویان متقاضی اشتغال به عنوان کار دانشجویی و استاد حل تمرین می رساند هر دانشجو صرفا می تواند برای یک مورد کاردانشجویی اقدام نماید. مراحل مورد نیاز برای اخذ کاردانشجویی به شرح ذیل می باشد.

  1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات و تکمیل آن
  2. مراجعه به واحد یا گروه آموزشی مربوطه (برای اساتید حل تمرین) و دریافت تاییدیه مسئول مربوطه
  3. مراجعه به کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی (آقای یگانه) و تحویل فرم - مستقر در طبقه ۲ سازمان مرکزی – اتاق ۳۱۴
  4. تحویل فرم تکمیل شده به واحد به کار گیرنده

 

 

نمایشگر یک مطلب