نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با امور دانشجویی

تلفن دانشگاه: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی: ۱۳۳۹

پست الکترونیک:  Info@ub.ac.ir

آدرس: بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی - ساختمان شماره 1 

 

نام و نام‌خانوادگی پست سازمانی   شماره تماس      
محمد علی‌نژاد مفرد مدیر امور دانشجویی 

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۴

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۶

حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۸
حسن صمدی‌کاظمی  کارشناس سرای پسران ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۹
مجید شمشیرگران  کارشناس رفاه دانشجویی  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۵
مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه ۰۵۸۳۲۲۰1186
زهرا یزدان پناه  کارشناس سرای دختران ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۰