نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه مدیریت امور دانشجویی

حوزه مدیریت امور دانشجویی


 

 

فعالیت های مدیریت دانشجویی
 
عمده فعالیت های این مدیریت در بخش های زیر متمرکز شده است:
 
1 - اداره رفاه دانشجویی 
 
2 -   اداره تغذیه             
 
3 - اداره خوابگاه ها