نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه مدیریت امور دانشجویی

 

 

فعالیت های مدیریت دانشجویی
 
عمده فعالیت های این مدیریت در بخش های زیر متمرکز شده است:
 
1 - اداره رفاه دانشجویی 
 
2 -   اداره تغذیه             
 
3 - اداره خوابگاه ها