نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خوابگاه پردیس پسران

خوابگاه پردیس پسران


 

متراژ سرا تعداد کل اتاق‌ها تعداد طبقات تعداد کل  پرسنل تعداد کل دانشجویان شماره تماس
3100 متر مربع  ۶۴  ۴ ۶ نفر ۳۶۶ نفر 05832201196