نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خوابگاه پردیس پسران

 

متراژ سرا تعداد کل اتاق‌ها تعداد طبقات تعداد کل  پرسنل تعداد کل دانشجویان شماره تماس
3100 متر مربع  ۶۴  ۴ ۶ نفر ۳۶۶ نفر 05832201196