نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای استفاده از سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه

راهنمای استفاده از سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه


واحد تغذیه دانشجویی در رفع نیازهای تغذیه‌ای دانشجویان در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام فعالیت می‌کند. نظارت مستمر بر کار شرکت‌های طرف قرارداد و نیروی‌های شاغل در دوغذاخوری مرکزی و غذاخوری مکمل (رستوران زیتون)، صدور کارت یکپارچه دانشجویی و تغذیه، مکاتبات اداری، تنظیم قراردادهای تغذیه، تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی رزرو غذای دانشجویان، تهیه و تنظیم برنامه غذایی ماهانه دانشجویان‌‌، تهیه کارکرد ماهیانه غذاخوری‌ها، تدوین برنامه‌های مربوط به هماهنگ‌سازی امور تغذیه، انجام امور مربوط به سیستم اتوماسیون تغذیه و ارتقاء این سیستم نیز از فعالیت‌های این واحد است. محل استقرار کارشناس واحد تغذیه دانشجویی درغذاخوری مرکزی است.