نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه پرداخت اجاره بهای خوابگاه

سامانه پرداخت اجاره بهای خوابگاه


جهت اطلاع از سراهای دانشجویی غیردولتی دارای پروانه بهره‌برداری به سامانه سراهای دانشجویی غیردولتی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس زیر مراجعه کنید:

 kg.swf.ir