نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف امور دانشجویی

شرح وظایف امور دانشجویی


مدیریت دانشجویی یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه به شمار می‌رود. از آن جا که هدف اصلی از تاسیس دانشگاه‌ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است و انجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی و معیشتی آنان دارد، از این رو مدیریت دانشجویی با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تامین رفاه دانشجویان از جمله سرای دانشجویی، غذاخوری‌، وام، بیمه و کار دانشجویی کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می‌دهد.