نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند فارغ التحصیلی

فرایند فارغ التحصیلی


قابل توجه دانشجویان دانش آموخته:

دانشجویان پس از حصول اطمینان نسبت به فارغ  التحصیلی برای دریافت تیک فارغ‌التحصیلی می‌توانند در ایام هفته صبح‌ها  ساعات 8 الی 11 و  بعد از ظهر‌ها از ساعت 14 الی 15.30 به اداره‌های زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی مراجعه کنند . 

نیازمندی‌ها جهت دریافت تسویه حساب در اداره رفاه :

 همراه داشتن کارت ملی و آدرس کامل پستی خود دانشجو و ضامن .

نیازمندی‌ها جهت دریافت تسویه حساب دراداره تغذیه :

وارد اتوماسیون تغذیه شده و اطمینان حاصل نمایید که هیچ گونه بدهی تغذیه نداشته باشید.

*دانشجویان گرامی جهت دسترسی به سامانه تغذیه در داخل دانشگاه از پیوند http://۱۰.۱.۱.۱۶ و در خارج دانشگاه از پیوند http://nut.ub.ac.ir یا http://۷۸.۳۸.۱۰۰.۱۳۶ می‌تواننداستفاده نمایند.