نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه


  
 
سمت سازمانی: کارشناس تغذیه
نام و نام خانوادگی:مجتبی قدرتی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس  –  مهندسی علوم صنایع غذایی
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۱۵۸ 
شماره تماس داخلی : 151
فکس :
پست الکترونیک :
ندارد
مکان اسقرار واحد : واحد تغذیه
 
 
 
شرح وظایف :
  تدوین برنامه غذایی با توجه به علم تغذیه
  نظارت بر تهیه اقلام اصلی مواد اولیه
  نظارت بر خرید مواد غذایی ، کیفیت مواد غذایی ، انبار مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا
  نظارت بر بهداشت سلف سرویسها ، پرسنل و کارکنان شاغل در آشپزخانه ها
  نظارت بر  نحوه صدور کارت اعتباری اتوماسیون تغذیه دانشجویان
  رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه
  نظر سنجی از دانشجویان در مورد کیفیت غذایی جهت برنامه ریزی هرچه بهتر
  تهیه و تنظیم برنامه غذایی به صورت ماهانه و درج آن در سایت دانشگاه
  تهیه صورت وضعیت عملکرد پیمانکار طرف قرارداد به صورت ماهانه و اعلام به معاون دانشجویی
  پی گیری مشکلات مربوط به افزایش اعتبار و رزرو غذا به صورت اینترنتی
  تهیه آمار پخت غذا به صورت هفتگی و ابلاغ به پیمانکار