نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس خوابگاه برادران

کارشناس خوابگاه برادران


  
 
سمت سازمانی: کارشناس خوابگاه برادران
نام و نام خانوادگی: حسن صمدی کاظمی
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مهندسی برق
 
شماره تماس داخلی: 1189
فکس :
پست الکترونیک :
ندارد
مکان اسقرار واحد: ساختمان علوم انسانی  – مدیریت امور دانشجویی
 
 
 
 
شرح وظایف :
  برنامه ریزی بمنظور پذیرش واسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاهها در حد توان و امکانات خوابگاهی
  نظارت کمی وکیفی امور جاری خوابگاهها شامل خدمات ،تاسیسات ، امور اداری پرسنل تحت پوشش وارتباط وهماهنگی بر نحوه فعالیتهای تشکل های دانشجویی مستقر در خوابگاه‌ها
  پیش بینی به موقع نیازهای خدماتی، تاسیساتی، تعمیرات واقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاهها
  نیاز سنجی خدمات ضروری خوابگاهها وجلب رضایت دانشجویان
  تدوین راهبردهایی در جهت بستر سازی دسترسی دانشجویان به اطلاعات ورفع نیازهای ساکنین، در کوتاهترین فرصت ممکن
  برگزاری جلسات پرسش وپاسخ وبازدید از خوابگاهها واستفاده از نقطه نظرات اصلاحی وپیشنهادات وانتقادات دانشجویی
  هماهنگی با مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویان درجهت تقویت وتامین سلامت جسمی،رفتاری ، عاطفی و اجتماعی دانشجویان
  انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان ساکن در خوابگاه
  فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و در حدتوان جهت اسکان دانشجویان
  انتقال مشکلات خوابگاهها به مسئولین امور دانشجویی جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
  تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان ومشارکت آنان در اداره خوابگاهها
  ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی
  تنظیم اسناد هزینه خوابگاه در هر ترم تحصیلی و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان
  تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه و اعلام میزان بدهی آنها