نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس خوابگاه خواهران

کارشناس خوابگاه خواهران


  
 
سمت سازمانی:  کارشناس خوابگاه خواهران
نام و نام خانوادگی: عطیه منادی 
مدرک تحصیلی:کارشناسی  –  روانشناسی
 
شماره تماس داخلی : 1190
فکس :
پست الکترونیک :
ندارد
مکان اسقرار واحد :دانشکده علوم انسانی  – مدیریت امور دانشجویی
 
 
 
شرح وظایف :
  برنامه ریزی بمنظور پذیرش واسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاهها در حد توان و امکانات خوابگاهی
  پیش بینی به موقع نیازهای خدماتی، تاسیساتی ، تعمیرات واقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاهها
  نیاز سنجی خدمات ضروری خوابگاهها وجلب رضایت دانشجویان
  تدوین راهبردهایی در جهت بستر سازی دسترسی دانشجویان به اطلاعات ورفع نیازهای ساکنین ، در کوتاهترین فرصت ممکن
  برگزاری جلسات پرسش وپاسخ وبازدید از خوابگاهها واستفاده از نقطه نظرات اصلاحی وپیشنهادات وانتقادات دانشجویی
  هماهنگی با مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویان درجهت تقویت وتامین سلامت جسمی،رفتاری ، عاطفی و اجتماعی دانشجویان
  انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان ساکن در خوابگاه
  تنظیم اسناد هزینه خوابگاه در هر ترم تحصیلی و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان
  تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه و اعلام میزان بدهی آنها
  فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و در حدتوان جهت اسکان دانشجویان
  انتقال مشکلات خوابگاهها به مسئولین امور دانشجویی جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
  تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان ومشارکت آنان در اداره خوابگاهها
  ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی