نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته انضباطی دانشجویی

کمیته انضباطی دانشجویی


مختصری از قوانین انضباطی جهت آشنایی با حقوق و تکالیف دانشجویان ارائه می‌گردد.
1- ضرورت وجودی: دانشگاه به عنوان یک جامعه که پذیرای جمعیتی از دانشجویان، کارکنان و اساتید ما شناخته شده و اغلب خانواده‌ها نیز دراین جامعه دارای عضو هستند. این جامعه مثل هر جامعه دیگری متاثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشکیل‌دهنده است. در دانشگاه روابط متقابل دانشجویان، کارکنان و اساتید می‌تواند در پاره ای از اوقات سبب مخاطراتی برای هر یک از طرفین رابطه شده و یا در مواقعی هزینه‏هایی برای دانشگاه ایجاد نماید که این هم نیازمند مرجعی برای داوری می‌باشد. با توجه به مصلحت‌های کلان آموزش عالی، ورود پلیس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراین مرجع داوری در جهت احقاق حقوق دانشجویان و رعایت مصالح دانشگاه، بنا بر مصوبه شورای عالی  انقلاب فرهنگی در سال 1374، شورای انضباطی است که در دانشگاه‌ها تشکیل و به تخلفات دانشجویی رسیدگی می‌نماید. مشابه این نهاد در مورد کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز وجود دارد.
2- رسالت شورای انضباطی: دوره دانشجویی عبوره از دوره نوجوانی به جوانی است و زمان آموختن و تجربه اندوزی جهت ورود به عرصه‌های جدی زندگی است. لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می‌باشد تا تبعات سنگین قضایی بر دوش دانشجویان سنگینی نکند. با این اوصاف شوراهای انضباطی با حداکثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجویان برخورد می‌نمایند و فرصت جبران برای دانشجویان لحاظ می‌شود، لذا صدور آراء تعلیقی، اخذ تعهد مکتوب و تذکرهای انضباطی فرصتی است برای جبران گذشته و در صورت عدم تکرار خطا و بر اساس مصلحت و تشخیص اعضای شورای انضباطی و دانشگاه امکان حذف برخی از سوابق انضباطی پس از پایان دانش‌آموختگی مطابق آیین‌نامه میسر خواهد بود.
3- صلاحیت شورا: بر اساس ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی، شورای انضباطی صالح به رسیدگی به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه بوده و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر می نماید.
 
بنابراین چنانچه:
1-     تخلفی در زمان دانشجویی صورت گیرد.
-         داخل دانشگاه
-         خارج دانشگاه
2-     به هر نحو به شورای انضباطی اطلاع داده شود.
-         گزارش حقوقی
-         شکایت شاکی خصوصی
3-     از طرف دانشجویی ظلمی در حق دانشجوی دیگری صورت گیرد.
4-     از طرف محاکم قضایی دانشجو محکوم شود.
در این صورت شورای انضباطی صالح به رسیدگی می‌باشد.
4- شوراهای رسیدگی کننده انضباطی:
-         شورای بدوی انضباطی در دانشگاه
-         شورای تجدید نظر انضباطی در دانشگاه
-         شورای مرکزی انضباطی در سازمان امور دانشجویان (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
5-   نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی:
-         وصول گزارش یا شکایت از اشخاص حقیقی یا حقوقی
-         تکمیل تحقیقات از منبع گزارش یا شکابت و سایر مراجع مرتبط
-         احضار دانشجو در وقت مقرر و یا احضاریه مکتوب(حداکثر 2 مرتبه)
-         در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن پرونده (فایل) آموزشی
-         حضور در دبیرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهی و مکتوب
-         طرح موضوع در شورای بدوی انضباطی دانشجویان
-         صدور حکم بدوی (درصورت محکومیت)
-         ابلاغ حکم بدوی (فرصت 10 روزه اعتراض به حکم بدوی به صورت مکتوب)
-         طرح درخواست تجدید نظر دانشجو در شورای تجدید نظر انضباطی
-         صدور حکم قطعی و اجرای حکم
6-      مصادیق تخلفات:
الف) تخلفات عمومی:
درماده 3 شیوه نامه اجرایی مصادیقی از جرائم عمومی همچون تهدید و توهین و ضرب و جرح و جعل و ... ذکر گردیده است. به عنوان مثال چنانچه دانشجویی به یکی از دانشجویان دیگر یا اساتید خود توهین نماید، پس از طی مراحل رسیدگی شورای انضباطی می‏تواند دانشجو را بر اساس نوع و کیفیت تخلف، از تذکر کتبی بدون درج در پرونده تا بند 12 تنبیهات (منع موقت ازتحصیل به مدت دو نیم‏سال) محکوم نماید.
ب) تخلفات آموزشی و اداری :
از مصادیق تصریح شده در شیوه نامه اجرایی تقلب درامتحان یا تکالیف مربوطه می‌باشد. دانشجویان باید توجه داشته باشند همراه داشتن اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد تقلب محسوب شده و می‏تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشند از جمله درج نمره 25/0 در ریز نمرات که به هیچ وجه قابل حذف از کارنامه نمی‌باشد.
از مصادیق دیگر فرستادن یا شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان است که تنبیهات شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین در زمینه مسائل اداری نیز دانشجویان موظفند کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و خوابگاه را در طول زمان تحصیل مراعات نمایند، از جمله ورود و خروج به دانشگاه که می‏بایست با همراه داشتن کارت دانشجویی صورت پذیرد شرکت در نشست‌ها و تجمع‌های دانشجویی فاقد مجوز که مصداق اخلال در نظم عمومی دانشگاه است و دانشجویان شرکت‌کننده به عنوان متخلف شناخته شده و به شورای انضباطی معرفی خواهند شد. دانشجویان درخصوص مجوزدار بودن یا نبودن تجمع‌ها می‌توانند از اداره حراست یا انتظامات دانشگاه و یا معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سوال نمایند.
ج) تخلفات اخلاقی:
رعایت شئونات دانشجویی و دانشگاه از انتظارات به حق عناصر تشکیل دهنده دانشگاه نسبت به همدیگر می‌باشد.
- از بارزترین مصادیق تخلفات اخلاقی، استعمال دخانیات است، استفاده از مواد دخانی در دانشگاه و اماکن مرتبط ممنوع می‌باشد.
- برخورد شورای انضباطی با استفاده‌کنندگان از مواد مخدر و مشروبات الکلی و ابزار و آلات قمار بسیار سنگین و غیرقابل برگشت خواهد بود.
- سرآغاز مصرف این‌گونه مواد، کشیدن سیگار است پس هرکس پیشنهاد استعمال سیگار به شما می‌دهد به یقین دوست شما نیست و چه بسا شما را در مسیری قرار دهد که بر آینده تحصیلی و شغلی شما اثرات جبران‌ناپذیری را تحمیل نماید. لذا با کمی هوشیاری قطعا در دوستی با او تجدید نظر خواهید کرد.
- از دیگر مسایل اخلاقی، رعایت ضوابط و قوانین پوششی دانشگاه است. بر دانشجویان پسر و دختر لازم است براساس  قوانین پوششی دانشگاه رفتار نمایند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه جلسه 566 خود مصادیق مجاز و غیرمجاز پوشش محیط‌های آموزشی دانشگاه (کلاس، سفرهای مطالعاتی، اردو، سلف، داخل سرویس‌ها و ...) را کاملا تعریف نموده است.
بنابراین انتظار می‌رود تمام دانشجویان اهتمام جدی به رعایت مقررات داشته و در ایجاد نظم و انضباط محیط دانشگاه پیش‌قدم باشند.
- همچنین دانشجویان عزیز می‌بایست شئونات اسلامی و دانشجویی را در رفتار با همکلاسی خود مراعات نمایند و پایبند به مسایل شرعی و قانونی باشند و از حدود متعارف تجاوز ننمایند.
د) تخلفات با مضامین سیاسی:
دانشگاه محل رشد علمی و اخلاقی و سیاسی است و بروز عقاید تا زمانی که خدشه‌ای به نظم عمومی وارد نکند و یا تعرضی به مسایل دینی و فرهنگی نداشته باشد محترم بوده و هیچ فردی حق تفتیش عقاید را ندارد. انتظار است که دانشجویان که نخبگان کشور به حساب می‌آیند براساس مقررات جاری دانشگاه به فعالیت‌های آگاهانه سیاسی پرداخته و از هرگونه سیاست‌بازی که هزینه‌هایی را برای دانشجو و دانشگاه و نظام ایجاد می‌نماید، پرهیز کنند.
از مصادیق بارز تخلفات سیاسی ایجاد بی‌نظمی در محیط دانشگاه می‌باشد که با صلاحدید شورا انضباطی می‌تواند به اخراج از دانشگاه بیانجامد. پس مراقب باشیم شور و نشاط جوانی و احساسات پاک‌مان را در جهت منافع دیگران قرار ندهیم.