تماس با امور دانشجویی

تماس با امور دانشجویی

تماس با امور دانشجویی


تلفن دانشگاه: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی: ۱۳۳۹

پست الکترونیک:  Info@ub.ac.ir

آدرس: بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی - ساختمان شماره 1 

 

نام و نام‌خانوادگی پست سازمانی   شماره تماس      
محسن رستمیان مدیر امور دانشجویی 

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۴

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۶

حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۸
حسن صمدی‌کاظمی  کارشناس سرای پسران ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۹
مجید شمشیرگران  کارشناس رفاه دانشجویی  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۵
مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه ۰۵۸۳۲۲۰1186
سعید بابایی کارشناس تغذیه ۰۵۸۳۲۲۰1186
زکیه بیدکی کارشناس سرای دختران خوابگاه غیر دولتی ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۰
راضیه غفاری کارشناس سرای دختران ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۰