سامانه تغذیه دانشگاه

دانشجویان گرامی، جهت دسترسی به سامانه تغذیه دانشگاه از پیوندهای زیر استفاده کنید:

در داخل دانشگاه:

  http://۱۰.۱.۱.۱۶ 

در خارج از دانشگاه:

 http://nut.ub.ac.ir 

  http://۷۸.۳۸.۱۰۰.۱۳۶

با توجه به صدور کارت یکپارچه دانشجویی و تغذیه برای دریافت کارت دانشجویی که در پشت آن نام کاربری سامانه تغذیه درج شده است به اطلاعیه‌های مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کنید.