فرآیند دریافت غرامت بیمه حوادث دانشجویی

فرآیند اخذ بیمه دانشجویی

فرآیند اخذ بیمه دانشجویی


تمامی دانشجویان دانشگاه بجنورد در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط‌های آموزشی و غیرآموزشی تحت پوشش بیمه حوادث گروهی می‌باشند و می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز از خدمات آن بهره‌مند گردند.
دانشجویان لازم است در صورت بروز هر گونه حادثه، حداکثر تا 2 هفته پس از حادثه با مراجعه به امور دانشجویی نزد کارشناس رفاه دانشجویی و یا رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی معرفی‌نامه خود را برای مراجعه به بیمه طرف قرارداد دریافت نمایند. در سال تحصیلی 97-96 شرکت طرف قرارداد بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه شرکت بیمه معلم می‌باشد. دفتر نمایندگی این بیمه در ساختمان سازمان مرکزی طبقه همکف است.

فرم معرفی‌نامه دانشجو به شرکت بیمه معلم (برای دریافت فرم بیمه اینجا کلیک کنید).