مراحل تشکیل پرونده و ثبت درخواست وام دانشجویی

فرآیند تشکیل پرونده وام

فرآیند تشکیل پرونده وام


با توجه به اینکه ثبت درخواست وام مستلزم تشکیل پرونده وام است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر به اطلاع می‌رسد. در صورتی که مدارک تشکیل پروندۀ وام و همچنین اطلاعات در پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir  کامل باشد، دانشجوی متقاضی می‌تواند در بازه زمانی ثبت‌نام وام‌ها که معمولاً قبل از شروع هر نیم‌سال تحصیلی است، با مراجعه غیرحضوری (اینترنتی) به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (www.bp.swf.ir) نوع وام خود را انتخاب و ثبت نماید. تشکیل پرونده حضوری و الکترونیکی (اینترنتی) یک بار برای کل مقطع تحصیلی انجام می‌شود. مهمترین وامی که به دانشجویان پرداخت می‌شود وام تحصیلی بوده و فقط نیاز به ثبت درخواست آن در پورتال است. در صورتی که دانشجو متقاضی وام‌هایی از قبیل مسکن، ودیعه مسکن، ضروری، ازدواج، عتبات و عالیات و غیره باشد، نیاز به ارایه مدرک رویداد است که آن مدرک باید در بازه زمانی ثبت درخواست‌های وام به صورت حضوری تحویل ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی گردد.

مدارک تشکیل پروندۀ وام:
1. تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور (سند تعهد محضری با حضور دانشجو و ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی شاغل یکی از ارگان‌های دولتی باشد تنظیم می‌گردد. با توجه به نیاز به حضور ضامن در دفترخانه اسناد رسمی به هیچ وجه نیاز به حضور ضامن در دانشگاه نیست. ضمناً فرمی در این خصوص لازم است که جهت دانلود و پرینت تقدیم می‌گردد).
2. تکمیل فرم مشخصات (با توجه به واریز وام‌ها به حساب‌های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید. ضمناً فرمی در این خصوص نیز لازم است که جهت دانلود و پرینت تقدیم می‌گرد).
3. تهیه فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن