پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان گرامی برای موارد زیر به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir مراجعه کنید.

1. تشکیل پرونده برای وام و سرای دانشجویی 

2. ثبت درخواست وام 

3. پرداخت اجاره‌بهای سرای دانشجویی 

4. پرداخت اقساط و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان